Hållbar miljöservice, dygnet runt, året om.

Välkommen till Renall!

 

Renall är ett miljöserviceföretag som erbjuder avfalls- och återvinningslösningar, miljökonsulttjänster, bygglogistik, kranbil- och transporttjänster, slamsugning, högtrycks-spolning, fastighetsjour, och kommunala entreprenader.
Det här gör vi varje dag. Året runt.

Vårt erbjudande är stort och brett. Men en sak förenar; vår vilja att arbeta hållbart. Hållbarhet är det som leder oss, i vår strävan att vara branschens hållbaraste helhetsleverantör. Att kunna erbjuda våra kunder miljöservice-tjänster med högsta kvalitet och minsta möjliga negativa miljöpåverkan kräver sin man (och kvinna med för den delen). Men det är inte omöjligt. Tillsammans kan vi bidra till ett hållbarare samhälle.

Enstaka insatser & helhetslösningar

Hållbar miljöservice är det vi jobbar med varje dag. Renall underlättar gärna så du kan bidra till miljöarbetet mot en mer hållbar framtid. Att sortera ditt avfall och återvinningsmaterial på rätt sätt är ett steg i rätt riktning. Att anlita Renall ett annat.

Tack vare vårt breda utbud kan vi hjälpa dig med såväl enstaka insatser som helhetslösningar.

Hållbar miljöservice

Oavsett vilken bransch du är verksam i och vilken tjänst du väljer får du våra miljöservicetjänster utförda på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Vi kör exempelvis alla våra fordon på förnyelsebart fossilfritt bränsle. Men vi gör mycket mer än så. Nyfiken på vad? Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.
Vi finns i dag på orterna Norrköping, Linköping och Örebro.

Vi har jour dygnet runt, året om

 

Norrköping

Växel 07.00-16.00 vardagar: 011-19 00 00
Jourtelefon: 011-14 96 69

 

Linköping

Växel 07.00-16.00 vardagar: 013-12 46 00
Jourtelefon: 013-12 46 00

 

Örebro

Växel 07.00-16.00 vardagar: 019-15 05 10