Miljö­lednings­system & utbildningar

– För ett effektivt miljöarbete

Skulle du vilja effektivisera och rationalisera ditt företags eller organisations miljöarbete? Skapa policys, mål, rutiner, mallar och journaler? Ett miljöledningssystem ger er struktur på det systematiska miljöarbetet, så ni kan fokusera på rätt saker.

Kanske har ditt företag gått i tankarna att införa ett miljöledningssystem, utan att riktigt komma till beslut? Tycker du kanske det verkar svårt och krångligt? Vet du inte riktigt vilken ände du ska börja i?
Låt då oss hjälpa dig. Tillsammans med dig går vi igenom fördelarna ett miljöledningssystem skulle innebära för just för ditt företag. Vi genomför därefter en miljöutredning som tydliggör på vilket sätt er verksamhet påverkar miljön och vad som är den mest betydande miljöpåverkan.

Utifrån detta hjälper vi er att ta fram miljömål, handlingsplaner och skapar rutiner. Vi kan också genomföra miljöutbildningar för personalen och höja kompetensen på företaget i miljöfrågor. Vi hjälper er igenom hela processen fram till själva certifieringen som utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Att skapa ett fungerande miljöledningssystem är en klok investering. Inte minst för att visa omvärlden att ni arbetar systematiskt med miljöfrågor – och att företaget är seriösa i er vilja att minska er påverkan på miljön. Ett miljöledningssystem kan också innebära kostnadseffektivisering till exempel genom mindre förbrukning av resurser och bättre avfallshantering och ökad återvinningsgrad.

Miljöutredningar

Målet med en miljöutredning är inte enbart att kartlägga företagets miljöpåverkan. Det är också ett sätt att identifiera tänkbara ekonomiska vinster. Utöver det innebär en miljöutredning även en möjlighet att använda företagets miljöarbete som ett marknadsföringsverktyg.

Renall hjälper er med en genomgång av aktuella miljöfrågor på företaget. Det kan vara allt ifrån mindre inventeringar och provtagningar till utredningar som berör hela företagets miljöpåverkan.

Miljöutbildningar

Renall utför miljöutbildningar för ert företag. Förutom utbildningar som rör avfall och återvinning finns flera alternativa utbildningar vad gäller miljö och hållbarhet. Renall skräddarsyr miljöutbildningens innehåll efter era önskemål, behov och vilket syfte utbildningen har. Utbildningar kan hållas i samband med någon annan aktivitet eller separat.

Certifiering enligt ISO 14001 eller ett verksamhetsanpassat ledningssystem

Renall har tagit fram ett eget koncept med verksamhetsanpassade miljöledningssystem. Det innebär att vi kan skräddarsy det så det passar just ditt företag. Därefter kan du välja om du vill certifiera ledningssystemet eller inte. Vissa organisationer och verksamheter har krav på sig att vara certifierade enligt miljöledningsstandarder. ISO 14001 är den vanligaste, vilket är en internationellt accepterad standard vars syfte är att hjälpa företag att minska sin miljöpåverkan. Själva certifieringen som utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Är ditt företag eller organisation redan certifierade? Då hjälper vi gärna till med underhåll och utveckling av ert miljöledningssystem, exempelvis med ert miljömålsarbete. Ring oss idag!