En av Rendalls kranbilar parkerad utomhus
En av Rendalls kranbilar parkerad utomhus

Kranbilar, transport-och maskintjänster

Vi har ett brett sortiment av fordon och kranar.

Prata med oss så skickar vi en lämplig bil för just din typ av transport.
Du når oss på tel. 011-19 00 00, 013-12 46 00, 019-15 05 10 eller frakt@renall.se

Vi kan hjälpa dig med detta:

Kranbilstransporter
Släptransporter
Lyft med personkorg
Maskinflakstransporter
Transport av t.ex. jord, sand och grus
Storsäck 1m³ och 1,7 m³
Specialtransporter, bred last, farligt gods
Teleskopare (lull) når 30 meter, personkorg, materialkorg, vinsch, specialok för gips mm.
Lastmaskiner
Förrådscontainrar 8-40 fot för uthyrning & försäljning
Läktare för upp till 600 personer