Kranbilar, transport-och maskintjänster

Vi har ett brett sortiment av fordon och kranar.

Prata med oss så skickar vi en lämplig bil för just din typ av transport. Du når oss på tel. 011-19 00 00 i Norrköping, 013-12 46 00 i Linköping, 019-15 05 10 i Örebro, eller på frakt@renall.se.

Vi kan hjälpa dig med detta:

 • Kranbilstransporter
 • Släptransporter
 • Lyft med personkorg
 • Maskinflakstransporter
 • Transport av t.ex. jord, sand och grus
 • Storsäck 1 m³ och 1,7 m³
 • Specialtransporter, bred last, farligt gods
 • Teleskopare (lull) som når 30 meter, med personkorg, materialkorg, vinsch, specialok för gips mm.
 • Lastmaskiner
 • Förrådscontainrar 8-40 fot för uthyrning & försäljning
 • Läktare för upp till 600 personer