Vision, värdegrund & affärsidé

Alla våra tankar, våra drömmar och vildaste fantasier har vi satt samman i det som bygger vår vision, värdeord och affärsidé. Tillsammans skapar de den gedigna grund vårt företag, som vi är så stolta över, vilar på. De är vår ledstjärna (och laddstolpe) som hjälper oss att komma framåt i vår strävan efter att jobba hållbart.

Vår vision

Branschens hållbaraste helhetsleverantör inom miljöservice

Våra värdeord

Vår värdegrund är vår ryggrad. Den är vår bas, vår övertygelse som driver oss framåt. Den genomsyrar hela vårt företag. Den styr vår företagskultur och uttrycks i våra handlingar och relationer med våra kunder, samarbetspartners och med varandra.

Våra värdeord Hållbarhet, Engagemang och Förtroende skulle lätt blir floskler om vi inte klädde dem med ett innehåll.

Hållbarhet

  • Vi tror på social hållbarhet. Vi skapar förutsättningar för välmående. Vi vill att våra medarbetare ska må bra. Vi är en arbetsplats som arbetar för ett klimat som är inkluderande och tolerant. Det ska vara gott att jobba hos oss.
  • Vi tror på en ekonomisk hållbarhet. Vi har ett ekonomisk hållbarhetsperspektiv i fokus, vilket innebär att vårt företags ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning.
  • Vi tror på miljömässig hållbarhet. Vi hjälper våra kunder att hushålla med jordens resurser. Vi skapar avfallslösningar som bidrar till hållbarhet. Liksom vi kör fossilfritt för att minska utsläpp och avtryck på vår jord.

Engagemang

  • Vi engagerar oss i våra kunder. Vi finns där för dem. Vi förstår deras behov långt innan de själva formulerat själva problemet. Vi anordnar kundevent, föreläsningar och utbildningar. Vi jobbar nära våra kunder.
  • Vi engagerar oss i våra medarbetare. Vi tror på coachande ledarskap som ett sätt att motivera våra medarbetare att ta eget ansvar. Vi är en plats där de kan växa. Man kan säga att vi tillsammans skapar gemensamt engagemang.
  • Vi engagerar oss i miljön. Vi tar hänsyn och skapar hållbara lösningar inom de tjänster vi erbjuder. Vi visar respekt och ödmjukhet mot vår miljö. Och ser till att vattnet rinner klart genom landskapen även när barnbarnen vuxit upp.

Förtroende

  • Vi skapar förtroende mellan våra kunder och oss. Vi agerar på ett förtroendefullt sätt. Våra kunder kan lita på oss. Vår höga kvalitet på våra tjänster skapar trygghet för dem. Lite som när kakan möter makan.
  • Vi skapar förtroende mellan medarbetare och chefer. I vår värdekedja är alla lika viktiga. Respekt för var och en, och dess ansvar, är lika självklart som att vår arbetsmiljö bygger på ärlighet, tillhörighet och tillit. Tillsammans skapar vi ett välmående Renall.
  • Vi skapar förtroende medarbetare emellan. Vi får dem att trivas med oss. Och med varandra. Vår företagskultur är trygg att verka i. Tillsammans skapar vi en schysst social atmosfär. Det ger ett bra arbetsklimat. Och får oss alla att trivas.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda rationella tjänster med slamsugning, högtrycksspolning, avfalls- och återvinningslösningar, fastighetsjour, kranbil- och transporttjänster samt miljökonsulttjänster.

Med modern, väl underhållen utrustning, stort kunnande, stabil ekonomi, hållbart synsätt för miljön arbetar vi för långsiktiga kundrelationer. Renall vänder sig till företag, kommuner och privatpersoner med helhetserbjudande inom miljö och hållbarhet. Med ett brett tjänsteutbud, unik kompetens och högt engagemang hittar Renall den bästa lösningen för varje kund.