Spol & Industriservice går samman med Renall

Genom fusion uppgår Spol & Industriservice AB i Renall AB. Företagen går samman för att tillsammans bli ännu starkare. Bägge bolagen har mångårig historik och en stadig tillväxt inom sina respektive verksamhetsområden. Genom sammanslagningen skapar vi ett starkare företag där våra olika tjänster kompletterar varandra väl. Vår ambition är att ha en fortsatt god tillväxt och att detta skall gynna våra kunder med ett bredare och mer konkurrenskraftigt tjänsteutbud.

Båda bolagen har en mycket stark position i Norrköping och vill växa ytterligare i Östergötland, Sörmland och Närke där vi redan är etablerade. Vi ser att det finns en stor potential i den regionen. Detta tillsammans med det faktum att många kunder i större omfattning vill ha en leverantör till så många tjänster som möjligt, är en av anledningarna till att vi slår ihop företagen.

Spol & Industriservice har tillhört Renall-koncernen sedan oktober 2023 och denna fusion är nästa steg för att fullt ut kunna realisera identifierade synergier. Då vi har samma syn på hur verksamheten ska bedrivas känns denna sammanslagning som ett naturligt steg i båda företagens utveckling och
tillväxtplaner.

Fredrik Remneblad fortsätter som VD för Renall, Lars Strandstedt och Andreas Wissting kommer fortsätta att arbeta inom Renall som delägare. Vi ser att vi tillsammans kan bli effektivare men är också mycket måna om våra medarbetare och ser sammanslagningen som en trygghet för dem.

Vi kommer fortsätta att vara det nära, lokala företaget med korta beslutsvägar och hög servicegrad, men med ett större utbud och hoppas att du som kund kommer att uppleva det lika positivt som vi.

En anmälan om fusion har delats till Bolagsverket, deras handläggningstider för denna typ av ärende uppgår i normala fall till ca 3 månader. Fram tills dess att anmälan är godkänd och kan träda i kraft arbetar båda bolagen på som vanligt. Fakturering/betalningar från respektive företag kommer under denna period ske som tidigare. Mer information och uppdatering till er som kunder kommer när anmälan till Bolagsverket godkänts.

Vi har redan en gemensam telefonväxel för båda företagen men det går fortfarande att nå oss på:
Renall 011-19 00 00, Spol & Industriservice 011-19 95 03

Vid frågor kontakta oss gärna: Fredrik Remneblad 070-6070175, Lars Strandstedt 070-5862057