Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg: Februari 2024:

  • Lokala/regionala transporter 0 %
  • Långväga transport 0 %

Basmånad september 2023.

Drivmedelstillägg kan som lägst vara 0%

Information om drivmedels­tillägg

Norrköping 14 mar 2022

Bästa kund

Tyvärr har ni nog inte undgått att ta del av följande rubriker i media nu sista tiden:

  • Priset på olja stiger efter Rysslands attack på Ukraina
  • Priset på diesel höjs vid nyår – blir dyrast i världen
  • Åkeriets kostnader ökade 40 procent på ett år
  • Rekordhöjning av dieselpriserna slår hårt mot transportsektorn

Detta är ett brev som vi önskat att vi inte behövt skicka till er men situationen är nu så ansträngd så vi ser inga alternativ. Anledningen till den stora prishöjningen av dieseln är dels det tragiska krig som Ryssland startat mot Ukraina men beror till viss del också på att den av myndigheter beslutade reduktionsplikten på diesel höjs från 26 procent till 30,5 procent. Det innebär att mer biodrivmedel som HVO och RME som dessutom är dyrare ska blandas i den konventionella dieseln.

Rysslands krig i Ukraina har gjort att olja och gas blivit ett vapen i en bojkott och handelskonflikt riktad mot Ryssland, sanktioner som vi nog alla har stor sympati för och ställer oss bakom. Problemet på kort sikt är att världsmarknadspriser på olja och gas stadigt gått uppåt och Rysslands fortsatta krigföring i Ukraina kommer enligt bedömare späda på den utvecklingen.

För dieselpriset blir effekten dramatisk. Under hösten har priserna på biodrivmedel (HVO) skenat och den ökade inblandningen gör att diesel nu som mest kostat 28 kr per liter och HVO över 30 kr per liter. Även biogas drabbas hårt då priserna på de flesta marknader är kopplade till priser på naturgas.

Vad betyder detta för Renall och Renalls kunder?

Renalls fordon körs nästan uteslutande på HVO och biogas. HVO:ns prisutveckling är kopplad till priset på diesel vilket gör att även den går upp kraftigt i pris. Vi mindre företag inom transportsektorn drabbas väldigt hårt och kan inte ensamma bära de stora kostnadsökningarna utan att riskera att hamna på obestånd.

Historisk har vi kundavtal med en årlig prisuppdatering vilket fungerat bra när bränsle och övriga kostnader legat på 2-3% per år men blir ohanterligt för oss med bränslepriser som höjs 25-30% på ett år.

Vi kommer nu införa månatliga justeringar genom s.k. DMT drivmedelstillägg från 1 april. Innebärande att bränsledelen lyfts bort från de årliga indexjusteringarna och kommer som ett tillägg eller avdrag löpande varje månad.

Viktigt att påpeka är att om bränslepriserna sänks p.g.a. ändrade världsmarknadspriser eller skattesänkningar så påverkar även det månatliga DMT.

Observera att detta endast berör transportpriser, behandlingstjänster och hyror för containrar och behållare berörs ej.

Många företag inom transportsektorn riskerar att hamna i ekonomiska svårigheter pga. av för långa perioder mellan indexuppräkningar och vi vill inte hamna i den situationen därav vår åtgärd som vi hoppas ni har förståelse för.

Vi hoppas på Er förståelse

Med vänliga hälsningar

Ronny Fyhr
VD Renall AB
0705-317892
ronny.fyhr@renall.se
Fredrik Jonsson
Vice VD Renall AB
0730-74 74 72
fredrik.jonsson@renall.se