Person påväg att öppna dörren till en av Renalls lastbilar.
Person påväg att öppna dörren till en av Renalls lastbilar.

Fordon, utrustning och HVO

Fordon och utrustning

Våra fordon är väl underhållna och anpassade för att klara de olika uppdragen hos våra kunder. Fordon och utrustning underhålls kontinuerligt för att även uppfylla kraven i vårt eget hållbarhetsarbete. Våra mörkgrå containrar och kärl är avsedda för en modern avfalls- och återvinningshantering som tål att synas. Samtliga fordon körs på fossilfritt bränsle.

HVO, Hydrotreated Vegetable Oil

Fakta om HVO:

  • HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är ett nytt förnybart bränsle på marknaden som kan ersätta diesel i dieselmotorer till 100%.
  • HVO framställs av vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har vätgasbehandlats under högt tryck och temperatur. Detta ger en mycket ren helt fossilfri diesel.
  • Renall köper HVO som produceras av slakteriavfall och som levereras av bränsleleverantören Energifabriken.
  • HVO är i princip kemiskt identiskt med fossil diesel.
  • Omställning till HVO innebär inte någon påverkan på varken bränsleförbrukning eller serviceintervaller.
  • Den HVO som Renall köper minskar utsläppet av koldioxid med ca 90 procent sett till hela livscykeln.
  • HVO har goda köldegenskaper ner till -34 grader Celsius.

Hör av dig till oss!

Nyfiken på att veta mer om våra fordon, utrustning och HVO? Kontakta oss!