Avfall & återvinning

– Kompletta och hållbara avfalls- & återvinningslösningar

Med gedigen kunskap inom avfall och återvinning kan vi erbjuda en helhetslösning för såväl företag, bostadsrättsföreningar som privatpersoner. Genom kompletta avfalls- och återvinningslösningar kan du sänka dina avfallskostnader, engagera dina medarbetare och bidra till en hållbar miljö.

Det här med avfall och återvinning handlar om att spara på naturens resurser. Med Renalls hjälp kan du få klarhet i hur du bäst tar hand om ditt avfall och återvinna det som går. Oavsett om du behöver hjälp med återvinning, insamlingssystem, farligt avfall eller transporter kan Renall hjälpa dig med en lösning anpassad efter din verksamhet.

Som företag har du skyldighet att känna till de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Därmed är du också ansvarig för att själv ordna med ditt verksamhetsavfall samt förpackningar och papper. Se till att göra det på ett smart och miljöriktigt sätt. Med Renalls avfalls- och återvinningstjänster kan vi underlätta för dig att bli miljösmart. Det vinner både du och vår miljö på.

För dig som vill veta mer om ditt ansvar när det gäller avfall kan du läsa vidare i Miljöbalken och Avfallsförordningen.  Din kommun kan också ha särskilda föreskrifter gällande avfallsplan. Kontakta din kommun för att ta reda på mer.

I vår återvinnings- och avfallshantering ingår

  • Container att hyra
  • Avfall för företag
  • Farligt avfall
  • Rapportering av avfall

Hör av dig till oss

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta hand om ditt avfall på ett klimatsmart sätt.