Väg vid skog i höstfärger.
Väg vid skog i höstfärger.

Säkerhetsrådgivare farligt gods

– Vad är det som gäller för kemiska produkter?

Hanterar ni farligt gods inom er verksamhet? Då har ni troligen behov av en säkerhetsrådgivare som stöttar och ger er råd gällande hantering och transport. Ni ska även säkerställa att personal som är involverade i transport av farligt gods har erforderlig utbildning.

Renall har säkerhetsrådgivare som har erfarenhet från arbete med farligt gods inom industrin, detaljhandeln och transportföretag. Givetvis erbjuder vi även grundutbildning farligt gods, ADR 1.3, både som salsutbildning och webbaserad variant. Våra säkerhetsrådgivare har även kompetens inom farligt gods på järnväg, RID-S.