Policy för behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den följer gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och utföra de uppdrag vi kommit överens om, för fakturering, uppföljning, information och återkoppling.

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Uppgifter som du lämnat till oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Hitta.se för adresser/telefonnummer eller från vårt inkassobolag när ekonomiska uppgifter krävs.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Ansvar

Vi är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Du kan när som helst kontakta oss och begära upplysning om vilka uppgifter som finns registrerade om Dig.

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om policy för behandling av personuppgifter. Kontakta oss så berättar vi mer.