Flygbild av skog vintertid
Flygbild av skog vintertid

Miljö­inventering av byggnader

– Ger dig koll på projektets förutsättningar

Innan rivning eller ombyggnation av en byggnad är det lämpligt att utföra en miljöinventering av byggnaden. En miljöinventering innebär undersökning av föroreningar och miljö- och hälsostörande ämnen i fastigheter och byggnadsmaterial till exempel PCB, asbest, bly och kvicksilver.

En väl utförd inventering ger dig koll på projektets förutsättningar. Det ger dig också ett bra underlag till eventuell upphandling av rivningsentreprenör. Dessutom slipper du ovälkomna överraskningar och inte minst en ohälsosam arbetsmiljö för de som gör jobbet.

En miljöinventering kan utföras inför rivning av en fastighet, men kan även ha andra syften. Fastighetsägaren kan exempelvis behöva underlag för att informera bland andra hyresgäster hur miljösituationen i fastigheten är. En miljöinventering kan också behöva göras vid en fastighetsöverlåtelse.

Renall har utbildade och erfarna miljöinventerare. I samband med inventeringen kan vi även inventera eventuella material som kan återbrukas alternativt ta fram en kontrollplan för det rivningsavfall som kommer uppstå vid arbetet. Både miljöinventering, återbruksmaterial och rivningsfraktionerna hanterar vi i en applikation som underlättar i arbetet och som även ger kunden rätt information.

Resultat från inventeringen sammanställs i en lättläst rapport som ska kunna användas som ett underlag vid rivning/renovering.