Kontroll av fordonstvättar & oljeavskiljare

– Vi hjälper er med provtagningen

Fordonstvättar har i regel krav på att visa att verksamheten renar det utgående vattnet. Renall har flera automatiska provtagare som kan provta utgående vatten utifrån myndighetens krav. Vi skriver även årsrapporter och skickar in till tillsynsmyndigheten om ni skulle behöva hjälp med det.