provrör med grön vätska. Rådgivning om kemikalier.
provrör med grön vätska. Rådgivning om kemikalier.

Kemikalie­rådgivning

Om du tillverkar, importerar, använder eller säljer kemiska produkter gäller olika lagkrav beroende på din roll i distributionskedjan. Vi har kunskap om CLP-och REACH förordningen och hur ditt företag berörs av dessa lagstiftningar.
Ni kanske vill få bättre koll på vilka kemikalier ni har i er verksamhet? Vi erbjuder kemikalieinventering som ger er vetskap om vilka kemikalier ni hanterar i företaget. På så sätt får ni kontroll på vilka hälso- och miljöfaror som ska riskbedömas kopplat till kemikalierna. Vi kan även vara behjälpliga med riskbedömningen.

Hör av dig till oss!

Vill veta mer om vad som ingår i vår kemikalierådgivning? Kontakta oss så berättar vi mer.