Ny lag om FNI

Nya regler för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Regeringen har beslutat att kommunerna tar över ansvaret från producenterna att samla in hushållens förpackningsavfall från den 1 januari 2024.

Renall har auktorisationsavtal med de kommuner vi verkar i, för att samla in förpackningar och returpapper från flerbostadshus. Fram till 31 december 2023 har Renall erhållit ersättning för återvinningsmaterial som Renall hämtat in hos sina kunder och som har varit en del av intäkten för insamlingskostnaden.

Efter 1 januari kommer kommunerna eller dess bolag att få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära förpackningsinsamlingen från producenterna som är baserad på en grundhämtning med olika intervaller beroende på typ av förpackning. Kommunerna eller dess bolag kommer att betala ut den fasta ersättningen per lägenhet och samlokaliserad verksamhet (verksamheter som
delar avfallsutrymmen med hushållen i er fastighet) till fastighetsägare för flerbostadshus.

Ersättning i kronor per år och hushåll i flerbostadshus kommer att ligga på mellan 240–290 kr per lägenhet och år beroende på vilken kommun det gäller. Ersättning betalas ut till fastighetsägare som erbjuder sina hyresgäster fullständig sorteringslösning för förpackningar.

Avtalet mellan Er och Renall kommer att kunna fortsätta men Renall behöver kompensera sig med något högre pris då materialersättning från 1 januari kommer att flyttas från betalas ut till respektive entreprenör till att ingå i de ersättningar ni kommer att få utbetalda av kommunen eller dess bolag från 1 januari 2024.

Renall kommer också få merkostnader på grund av att insamlingsturer måste ses över då vi enligt den lagstadgade förändringen inte får samla in förpackningar från bostäder tillsammans med förpackningar från verksamheter och företag som inte är samlokaliserade med bostäder.

Vi kommer också att behöva få in uppgifter av er fastighetsägare som vi skall redovisa månadsvis till respektive kommun eller kommunalt bolag som ansvarar för avfallshanteringen. Uppgifter som vi kommer behöva redovisa per fastighetsägare är:

  • Total insamlad mängd av varje material per månad
  • Antal kärl eller andra anordningar för insamling
  • Kärlstorlek
  • Hämtningsintervall
  • Hämtställets adress och antal hushåll och samlokaliserade verksamheter
  • Eventuella förändrade antal av hämtställen, lägenheter, samlokaliserade verksamheter från föregående månadsrapport

Vid frågor och översyn/komplettering av återvinningsrum kontakta gärna:
Norrköping, säljare/avfallsrådgivare Mikael Solhamre 0722-13 64 12 mikael.solhamre@renall.se
Linköping, säljare/avfallsrådgivare Robert Lindersjö, 011-400 12 57 robert.lindersjo@renall.se
Platschef Norrköping, Veronica Gerhardsson, 0761–62 80 07, vg@renall.se
Platschef Linköping, Per Sandström, 0706-93 46 63, per.sandstrom@renall.se

Med Vänlig Hälsning
Fredrik Remneblad
VD Renall AB