Avfall och skräp. Renall hjälper dig som privatperson och hämtar ditt avfall.
Avfall och skräp. Renall hjälper dig som privatperson och hämtar ditt avfall.

Har ditt företag koll på farligt avfall?

– Vi hjälper dig att ta hand om farligt avfall på rätt sätt!

De allra flesta företag kommer någon gång i kontakt med farligt avfall i sin verksamhet. Det kan vara enkla saker som trasig elektronik, gamla lysrör men också frätande kemikalier. Genom att sortera det farliga avfallet på ett hållbart sätt kan vi hjälpas åt att långsiktigt skapa en bättre miljö för alla.

Om du däremot har ofarligt avfall kan du sortera ditt avfall och slänga det direkt i en container. Vi hyr ut flera olika container här.

Skärpta regler för avfall

För att få bättre kontroll på Sveriges farliga avfall skärptes reglerna den 1 augusti 2020 för de företag och verksamheter som hanterar den typen av avfall. Sedan dess finns en så kallad utökad anmälningsplikt och en skyldighet att rapportera till Naturvårdsverket.

Det är inte heller längre tillåtet för företag att lämna sitt farliga avfall på återvinningsstationerna utan det ska i stället lämnas till utvalda återvinningsanläggningar.

Ni kan mer än gärna kontakta oss för mer information.

Farligt avfall - Renall

Vilka är skyldiga att rapportera sitt farliga avfall?

Företag och verksamheter som

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall

Det innebär att såväl stora fabriker som små frisörsalonger, målerifirmor och biltvättar har skyldighet att rapportera. De behöver dessutom själva bekosta omhändertagandet av det farliga avfallet.

Rapportering av det farliga avfallet sker digitalt till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. På deras webbsida finns stöd och information om hur rapporteringen ska ske.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt? Lugn, Renall har både kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig längs vägen. Kontakta oss för mer information.

Observera att hushållen fortfarande har möjlighet att lämna farligt avfall på miljöstationer och återvinningscentraler. Där finns också ofta personal som kan svara på frågan: Vad är farligt avfall?

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall kräver särskild hantering. Renall har gedigen erfarenhet av att samla in och se till att det blir återvunnit på ett hållbart sätt. Våra säkerhetsrådgivare kan sin sak. De vet exakt hur avfallet ska klassificeras och tas om hand om. Du kan lugnt luta dig tillbaka, trygg förvissad om att vi har koll på läget.

Men vad är egentligen farligt avfall? Jo, det är avfall som kan ge allvarliga och bestående skador på människor, djur och vår miljö. Till exempel sådant som är explosivt, brandfarligt, frätande, cancerframkallande eller giftigt.

Exempel på farligt avfall:

 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Bränslen och oljor
 • Klorin
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
 • Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
 • Syror och alkalier samt saltsyra och kaustiksoda
 • Termometrar med kvicksilver
 • Tändvätska
 • Uppladdningsbara batterier

Förpackningar med farligt avfall är ofta märkta med orangeafärgade farosymboler samt risk- och skyddsfraser som beskriver produktens innehåll av farliga kemikalier eller ämnen som kvicksilver, bly, kadmium och freoner. Men även elavfall, batterier, ljuskällor och impregnerat trä klassificeras som farligt avfall, och måste tas om hand om enligt de föreskrifter som finns.

Vill du veta exakt vad som är farligt avfall så regleras det i avfallsförordningen. Förordningen innehåller bestämmelser om avfall, dess hantering och förebyggande åtgärder. Här klassificeras också avfallet.

Renall har specialiserade miljökonsulter som kan hjälpa er med era frågor. Ni är mer än välkomna att kontakta oss.

Produkter klassade som farligt avfall

 • Mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor
 • Bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel)
 • Batterisyra
 • Ammoniak
 • Lut- och fotokemikalier (fix och framkallningsvätska)
 • Lösningsmedel som lacknafta, T- sprit, bensin och aceton
 • Lysrör, elektronikskrot

Vi tar hand om ditt farliga avfall

För att transportera avfall krävs oftast tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen. Du kan då själv transportera ditt avfall till godkända behandlingsanläggningar, eller så låter du helt enkelt oss hjälpa dig med det.

Renall hjälper dig gärna att hantera farligt avfall. Vi har koll på vad som gäller för att hantera ditt farliga avfall såväl hållbart som lagligt. Våra säkerhetsexperter kan hjälpa dig med allt som krävs. Det innebär bland annat märkning, sortering och klassificering samt bortforsling.

Vi hämtar upp avfallet direkt vid din verksamhet, i särskilda containrar avsedda för avfall som klassificeras som farligt. Vi transporterar det sedan till en behandlingsanläggning för återvinning.

Hör av dig till oss

Är du ändå osäker på om ditt avfall klassas som farligt? Eller ställer dig själv frågan: vad är egentligen farligt avfall? Då vill vi gärna att du kontaktar oss för att få svar på det och hur du bäst ska hantera det farliga avfallet. Du kan också se i avfallsförordningen för att klassificera ditt avfall. Läs mer om ditt företags skyldighet att rapportera farligt avfall.