Växel Norrköping (kl 07-16):

011-19 00 00

Växel Linköping (kl 07-16):

013-12 46 00

Växel Örebro (kl 07-16):

019-15 05 10

Jourtelefon Norrköping:

011-14 96 69

Jourtelefon Linköping:

013-12 46 00

Vi kan också nås via mail:

info@renall.se

linkoping@renall.se

orebro@renall.se

Här finns vi:

Norrköping
Linköping
Örebro
Ledningsgruppen

Växel Norrköping (kl 07-16):

011-19 00 00

 

Jourtelefon Norrköping:

011-14 96 69

 

Mail Norrköping:

info@renall.se

Platschef Norrköping
Veronica Gerhardsson
011-19 00 00
011-400 09 68
Driftledningschef Norrköping
Andreas Nilsson
011-19 00 00
011-400 09 23
Driftassistent
Helena Netzell
011-19 00 00
011-400 09 75
Administratör
Sari Trygg
011-19 00 00
011-400 09 24
Driftledare containertjänster
Emil Pålmo
011-19 00 00
011400 09 64
Transportledare containertjänster
Johan Björklund
011-19 00 00
011-400 12 50
Driftledare spol- och jourverksamhet
Fredrik Sollert
011-19 00 00
011-400 09 61
Transportledare spol- och jourverksamheter
Camilla Larsson (föräldraledig)
011-19 00 00
011-400 09 25
Transportledare spol- och jourverksamheter
Fredrik Gustavsson
011-19 00 00
0730-93 84 33
Driftledare kran- och maskintjänster
Fredrik Karlsson
011-19 00 00
011-400 09 27
Transportledare kran- och maskintjänster
Caroline Suoraniemi
011-19 00 00
011-4000976
Driftledare, Returpack och källsortering
Per-Anton Linné
011-19 00 00
0708-63 85 07
Driftledare kommunala entreprenader Vingåker, Katrineholm, Flen
Karina Hillman
011-19 00 00
011-400 09 26
Driftledare kommunala entreprenader Söderköping Åtvidaberg, Valdemarsvik
Thomas Dehlin
011-19 00 00
011-400 09 62
Ekonomichef
Inger Andersson
011-19 00 00
011-400 09 74
Ekonomi
Veronica Thoresson
011-19 00 00
011-400 09 60
Marknad- och försäljningschef
Anne-Marie Holmberg
011-19 00 00
011-400 09 67
Säljare och avfallsrådgivare
Eva Lindvall
011-19 00 00
011-400 09 65
Sälj och marknadskoordinator
Pernilla Casimiro
011-19 00 00
011-400 09 70
Hållbarhets- och jordproduktionschef
Robert Sandsveden
011-19 00 00
0722-28 81 78
Miljökonsultchef
Daniel Andersson
011-19 00 00
0703-31 01 97
Miljökonsult
Ingrid Franzén
011-19 00 00
0706-07 38 32
Miljökonsult
Emil Löfstrand
011-19 00 00
0722-35 10 01
Miljökonsult
Chris Modig
011-19 00 00
0720-23 98 60
Miljökonsult
Michaela Sollberger (föräldraledig)
011-19 00 00
0706-24 29 07
VD och ägare
Ronny Fyhr
011-19 00 00
011-400 09 63
VVD och ägare
Fredrik Jonsson
011-19 00 00
011-400 09 21
Projektansvarig och ägare
Marie-Louise Millby Fyhr
0705-55 00 96

Växel Linköping (kl 07-16):

013-12 46 00

 

Jourtelefon Linköping:

013-12 46 00

 

Mail Linköping:

linkoping@renall.se

Platschef Linköping
Anett Engelhoffer
013-12 46 00
011-400 09 29
Driftledare Linköping
Julian ”Julle” Blomberg
013-12 46 00
011-400 09 78
Affärsområdeschef Bygglogistik
Michael Utterström
011-19 00 00
011-400 09 28
Transportledare
Johan Wigren
013-12 46 00
011-28 04 83
Transportledare Linköping
Mathias Mattsson
013-12 46 00
011-400 08 08
Säljare och avfallsrådgivare
Alexander Djerf
013-12 46 00
011-400 09 22
Säljare och avfallsrådgivare
Lukas Skoglund
013-12 46 00
011-400 12 57

Växel Örebro:

019-15 05 10

 

Mailadress:

orebro@renall.se

Platschef Örebro
Peter Rasch
019-150 510
0705–647393
019-260015
Säljare och avfallsrådgivare
Dennis Fransson
019-150 510
0709–997227
019-260022
Transportplanerare
Monica Yngvidsson
019-150 510
0702-970480
019-260044
VD och ägare
Ronny Fyhr
011-19 00 00
0705-31 78 92
VVD och ägare
Fredrik Jonsson
011-19 00 00
0730-74 74 72
Platschef Norrköping
Veronica Gerhardsson
011-19 00 00
0761-62 80 07
Platschef Linköping
Anett Engelhoffer
013-12 46 00
0708-48 48 72
Platschef Örebro
Peter Rasch
019-150 510
0705–647393
Affärsområdeschef Bygglogistik
Michael Utterström
011-19 00 00
0706-96 50 63
Marknad- och försäljningschef
Anne-Marie Holmberg
011-19 00 00
0725-08 91 00
Miljö- och konsultchef
Robert Sandsveden
011-19 00 00
0722-28 81 78
Ekonomichef
Inger Andersson
011-19 00 00
0727-44 34 10