Sortera avfall

– Flexibla och hållbara avfallslösningar

Vi erbjuder företag, verksamheter och privatpersoner helhetslösningar inom avfall. Oavsett om du behöver hjälp med återvinning, insamlingskärl eller farligt avfall kan Renall hjälpa dig. Vi hämtar och lämnar ditt avfall, med fossilfria transporter, till godkända behandlingsanläggningar.

Under årens lopp har vi skaffat oss gedigen kunskap från de flesta branschers avfallshantering. Med den kunskapen i bagaget kan vi hjälpa dig med det mesta inom avfall. Innan vi startar ett uppdrag går vi tillsammans med dig igenom din verksamhet. Vi tittar bland annat på hur avfallshanteringen ser ut idag, vilken typ av avfall och vilka mängder du har.

Därefter föreslår vi en lösning som passar din verksamhet. Det kan innefatta rätt uppsamlingsbehållare inomhus eller kärl/containers för uppsamling utomhus, av såväl avfall, återvinningsmaterial samt farligt avfall. Läs mer om vår hantering av farligt avfall.

Fossilfria transporter

Vi hämtar ditt avfall enligt överenskommelse och transporterar det vidare till godkända behandlingsanläggningar. Våra fordon kör på förnyelsebart bränsle, vilket innebär fossilfria avfallstransporter från våra kunders verksamheter.

Branscher vi hjälper

Det här branscherna hjälper vi med avfall och återvinning:

  • Bygg
  • Industri
  • Handel
  • Kontor
  • Hotell & restaurang
  • Bostadsrätter

Det här garanterar vi dig

  1. Kostnadseffektiva och hållbara källsorteringslösningar
  2. Tydligt informationsmaterial för korrekt sortering
  3. Optimerade fossilfria transporter för materialet
  4. Garanterad avsättning för det sorterade materialet

Utbildning i miljö-, kemikalie- och avfallsfrågor

Vill du utbilda medarbetare i miljö-, kemikalie- och avfallsfrågor? Vi har kunskap så det räcker och blir över, och står gärna till tjänst med det. Kontakta oss så kan vi diskutera ett upplägg som passar verksamheten bäst.

Hämtning av hushållsavfall

Ditt hushållsavfall hämtas av respektive kommuns avfallsentreprenör. Renall hämtar hushållsavfall i Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Ödeshögs kommun och Åtvidabergs kommun.

Hör av dig till oss

Vill du ha hjälp med en bra och hållbar avfallslösning? Välkommen att kontakta oss för rådgivning och hjälp!