Hyr container av Renall. Lossning av container på lastplats.
Hyr container av Renall. Lossning av container på lastplats.

Lager och materialhantering

– För smart hantering av ditt byggmaterial

Att få en effektiv materialhantering i byggprojekt är viktigt. Särskilt som det står för en stor kostnad i varje byggprojekt. Renall har god erfarenhet av att samlasta gods för att optimera de resurser som finns. Vår breda fordonsflotta gör att vi alltid kan erbjuda den bästa transporten. Varje gång.

Det är inte alltid så lätt att sköta materialhanteringen vid ett byggprojekt. Det kräver sin logik att strukturera de olika byggmaterial från en mängd olika leverantörer, som ska till olika yrkesgrupper, inom projektet. Dessutom ska det levereras i rätt tid. Annars är risken att stora mängder material blir liggandes och tar upp onödig plats på bygget.

Vad som krävs är planering i ett tidigt skede, men du behöver också avsätta tid för planering under själva projektet. Varför inte göra det enkelt för dig och låta Renall hjälpa dig att effektivisera materialhanteringen till ditt byggprojekt?

Det här erbjuder vi

  1. Lagring: På våra terminaler kan vi samlasta gods till en eller flera leveransadresser för att optimera fyllnadsgraden och minimera trafiken. Vi kan också mellanlagra större partier för avrop JIT Just In Time för att minimera lagring lokalt på bygget eller montageplatsen. Det bidrar till ökad säkerhet och minskar tiden för letande av material och omflyttningar på byggplatsen.
  2. Lossning/Lastning: Vi lossar och lastar materialet enligt överenskomna aviseringsregler för optimalt resursutnyttjande.
  3. Transporter: Vår fordonsflotta erbjuder många alternativ för att använda bästa transporten varje gång. Genom lokal kännedom anpassar vi transporttiden efter den rådande trafiksituationen. Kanske det behövs en kranbil för lossning ibland?
  4. Inbärning/returhantering: För att nytta resurserna, såsom personal, bygghissar och kranar bäst, kan vi stå till tjänst med en materialhanterare som bär  in materialet och tar hand om returer och avfallshantering. Yrkesarbetarna slipper därmed leta och vänta på byggmaterial och kan ägna sig åt sina huvudsakliga uppgifter.

Vill du veta mer? Kontakta oss för hjälp med effektivisering av ditt byggmaterial.