Sedimenterings­container för rening av länsvatten

– Hos Renall kan du hyra sedimenterings­container

Vid gräventreprenader eller sågningar av betong kan grumligt och förorenat länsvatten uppstå. Innan vattnet kan släppas ut till recipient krävs oftast en rening. Hyr en sedimenteringscontainer av Renall. Den sedimenterar partiklar och används som oljeavskiljare av oljeförorenat vatten.

Genom Renall kan ni hyra sedimenteringscontainrar, slangar och pumpar. Vi löser även transport, uppställning, driftsättning, provtagningar och avetablering. Vid extra reningsbehov erbjuder vi även filtercontainrar.

Sedimenteringscontainern har måtten; längd 6 m, bredd 2,6 m och höjd 2,2 m. Med uppfälld gångbro är uppfälld är höjden 2,8 meter. Maximalt flöde till containern för att sedimenteringsprocessen ska fungera tillfredställande är 5 m3/timme. Skulle större flöden förekomma kan containrarna parallell/seriekopplas för att kunna hantera större volymer.

För vidare information eller prisförfrågan är du välkommen att höra av dig. Vid uthyrning av containern under en längre tid så kan du begära in en offert.