Torr­sugning, slam­sugning & hög­trycks­spolning

– För en ren och fräsch miljö

Renall utför torr­sugning, hög­trycks­spolning och slam­sugning. Vi kan snabbt vara på plats och har jour dygnet runt, året runt. Våra specialbyggda fordon och utrustning klarar alla situationer där vatten, slam eller oljespill måste sugas upp. Med lång erfarenhet inom branschen är vi redo att hjälpa dig.

Torr­sugning kan liknas vid en jättestor dammsugare som suger rent, tömmer eller blåser bort material såsom sågspån, singel och sand. Renall har utrustning för att suga rent i alla slags miljöer, såväl inom industrin som villan. Med vår kraftfulla torrsug har vi kapacitet att ta hand om upp till 12 m³ torrt material.

Torr­sugning i trånga utrymmen & höga höjder

Torrsugning är perfekt för att suga upp allt från grus, löv, sand till sågspån, taksingel till isoleringsull. Med torrsugning kan du också komma åt och tömma trånga och svåråtkomliga utrymmen, såsom krypgrunder, källare och vindar. Vi kan även arbeta på höga höjder.

Blåsning med torrsug

Med vår kraftfulla torrsug kan vi även blåsa ut material, för att exempelvis fylla igen en grund med grus. Vad vi gör då är helt enkelt att vända på tekniken och blåser ut materialet. Det är ett smidigt sätt att förflytta materialet från transportbilen till själva platsen.

Slam­sugning

För att avlopps­systemen ska fungera är regelbunden slamsugning ett måste. I alla fall om det ska fungera optimalt. Ett vanligt område för slamsugning är dagvattenbrunnar. För att klara de regnmängder vi har i Sverige krävs regelbunden slamsugning av dessa. Andra områden är slamsugning av trekammarbrunnar, dagvattenbrunnar, septitankar, reningsverk, oljeavskiljare, fettavskiljare och rännstensbrunnar.

Hög­trycks­spolning i rör & avlopp

För att rensa igensatta avloppsledningar, ledningar och brunnar krävs ofta högtrycks­spolning i samband med slamsugning för att resultatet ska bli bra. Därför använder vi ofta våra kombinationsbilar vid dessa tillfällen. De är utrustade för ledningsspolning och kan båda spola och suga effektivt. Vi spolar och rengör även brunnar, såväl djupborrade som grävda. För att tina frusna rör och ledningar har vi fordon med hetvatten. 

Hör av dig till oss

Kontakta oss om du behöver hjälp med torrsugning, slamsugning  eller högtrycksspolning.