Miljöentreprenad

Med mångårig erfarenhet och ett heltäckande kontaktnär kan Renall erbjuda sina kunder allt de behöver i sitt miljöprojekt. Vi erbjuder allt från ett helhetsåtagande till punktinsatsern eller rådgivning.

Exempel på vilka områden vi kan hjälpa våra kunder är:

  • Miljökonsulter
  • Marksanering
  • Vattenrening
  • Deponiavslutning
  • Nya deponier
  • Rivningar
  • Omhändertagande
  • Miljöprovtagning
  • Projektledning
  • Genomförande

Hör av dig till oss

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta dig vidare.