Radonkontroll bostadslägenheter

Radonhalten i bostadslägenheter ska enligt lag återkommande kontrolleras. Renall hjälper er med kontroll av radonhalten i era hyresbostäder. Vi erbjuder en helhetslösning och utför hela mätningen från planering och utplacering av radondosor till att du håller en färdig lättläst rapport i din hand.

Läs mer om radon och radonkontroll här.