Kemikalierådgiving

Om du tillverkar, importerar, använder eller säljer kemiska produkter gäller olika lagkrav beroende på din roll i distributionskedjan. Vi har kunskap om CLP-och REACH förordningen och hur ditt företag berörs av dessa lagstiftningar.
Ni kanske vill få bättre koll på vilka kemikalier ni har i er verksamhet? Vi erbjuder kemikalieinventering som ger er vetskap om vilka kemikalier ni hanterar i företaget. På så sätt får ni kontroll på vilka hälso-och miljöfaror som ska riskbedömas kopplat till kemikalierna. Vi kan även vara behjälpliga med riskbedömningen.