Renall är ny delägare i Broms Renhållning

Renall är ny delägare i Broms Renhållning

 

Renall blir ny delägare genom att förvärva en majoritetspost i Broms Renhållning verksamma i Nyköping/Oxelösund samt andra delar av Sörmland. Renall, med huvudkontor i Norrköping och verksamhet i Östergötland, Närke och Sörmland har en stark position i vår bransch. Sedan många år tillbaka har vi haft ett gott samarbete med Broms och känner deras ägare Tomas och Malin Ljungdahl väl.

 

Tomas och Malin ser mycket positivt på att ha fått en ny delägare som också kan tillföra kompetens till många områden i företaget. Många av våra kunder har också verksamhet i ett större geografiskt område vilket vi har större möjlighet att tillgodose genom att tillhöra samma företagsgrupp. Vi ser bland annat att de finns en stor marknad att bearbeta gällande avfallslösningar samt att vi vill tillsammans erbjuda tjänster inom högtrycksspolning, slamsugning och miljökonsulter där Broms inte ännu varit verksamma.

 

Malin och Tomas kommer att vara delägare i både Broms och Renall samt arbeta vidare i företaget med de befattningar och arbetsuppgifter de har idag.

 

För att sätta högsta fart på försäljning i Sörmland som kommer Eva Lindvall övergå till Broms Renhållning och bli försäljningschef och ansvarig för utvecklingen i Sörmland tillsammans med Malin och Tomas.

 

Ambitionen är att fortsätta växa och vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.
Renalls arbete med hållbarhet, den stadiga tillväxttakten, branschens lovande framtid i kombination med det goda ryktet Broms har hos kunder och personal gör att vi ser med stor tillförsikt fram mot att Renall och Broms nu är i samma företagsfamilj.