Nytt uppdrag i Karlskoga och Storfors.

Renall har erhållit nytt uppdrag

Renall har erhållit nytt kommunalt entreprenaduppdrag med start 1 april 2022. Entreprenaden gäller slamtömning och borttransport av slam från enskilda avloppsanläggningar inom Karlskoga och Storfors kommuner. I avtalet ingår dessutom tömning av slambassänger, oljeavskiljare, fettavskiljare, underhållspolning att ske inom VA-Bolaget i Karlskoga samt slamsugning på anläggningen Biogasbolaget i Mellansverige och Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Avtalet gäller 3 år med option på förlängning.