Nytt avtal mellan Renall och Sörmland avfall och vatten AB

Renall har träffat avtal med Sörmland Avfall och Vatten AB gällande transporter av avfalls- och återvinningsmaterial                  

från återvinningscentralerna i Katrineholm, Flen och Vingåker till sorterings-/förbränningsanläggning och andra mottagare runt om i Sverige.

Exempel på fraktioner som ingår i detta uppdrag är hushållsavfall, metallskrot, trä, tryckimpregnerat trä, asbest, gips, brännbart och möbler

Uppdraget sysselsätter två personal och fordon på heltid.