Nya regler om betong

Behöver du lämna betong som avfall? Då behöver du känna till att alla våra mottagningsanläggningar kräver att det finns analysresultat som visar om betongen är förorenad eller inte.

Analys ska finnas på olja och metaller och kompletterande analys behöver göras på sexvärt krom. Misstänker du andra föroreningar (till exempel PCB) ska även detta analyseras.

 

Sexvärt krom har blivit en snackis på sista tiden när det kommer till betong. Sexvärt krom kallas också hexavalent krom eller krom-6. Det är grundämnet krom när det oxiderat och tappat sex elektroner. Trevärt krom är den vanliga och mer stabila formen av krom. Sexvärt krom bildas vid cement-tillverkningen, då en viss del av det trevärda kromet oxideras till sexvärt krom i cementugnen. Sexvärt krom är hälsovådligt. Det är cancerframkallande och har kopplats till bland annat cancer. Av arbetsmiljöskäl har det i Sverige sedan 1980-talet ställts krav på att halten vattenlösligt sexvärt krom i cement inte får överstiga 2 ppm. År 2003 infördes samma krav på all cement som marknadsförs inom EU. Därför vidtar cementtillverkare som marknadsför cement inom EU åtgärder för att sänka halten vattenlösligt sexvärt krom. Vanligtvis tillsätts det reducerande ämnet järnsulfat.

 

Ta gärna hjälp av Renall för att bedöma vilka analyser på betong som behöver göras och om du vill att vi ska hjälpa dig med provtagningen. Vi finns här för dig!