Ny delägare i Renall – SEB Private Equity

Ny delägare i Renall – SEB Private Equity

 

Åren går och Renall blir bara större och större. Storleken har betydelse, vi märker det bland annat i den digitala utvecklingen där affärssystem och kommunikation skall anpassas till den digitala världen.

 

Vi har kommit fram till att en ny delägare i form av SEB Private Equity (investeringsfond) är perfekt för oss i en tid när digitala och finansiella krav ökar och vi dessutom mer och mer går in i den cirkulära ekonomin där avfallet blir framtida råvaror till industrin.

SEB Private Equity har tecknat avtal med oss om att bli ny delägare genom att förvärva en majoritetspost i Renall AB och blir därmed en tillväxtpartner. Vi ser mycket positivt på att ha fått en ny delägare med finansiell styrka som också kan tillföra kompetens till många områden i företaget.

 

Vi (Ronny med familj och Fredrik) kommer fortfarande vara betydande delägare i Renall och fortsätta arbeta vidare i våra befintliga befattningar. Renall kommer att fortsätta som tidigare med den ledningsgrupp, personalstyrka och de befattningar vi alla har. För våra kunder blir det ingen skillnad utan vi fortsätter med Renalls höga servicenivå och starka hållbarhetsarbete.

 

Ambitionen är att fortsätta växa och vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.
Renalls arbete med hållbarhet, den stadiga tillväxttakten, branschens lovande framtid i kombination med det goda ryktet Renall har hos kunder och personal är anledningar till SEB Private Equity har investerat i företaget.

 

 

Bästa Hälsningar

 

Ronny Fyhr och Fredrik Jonsson