Periodiska besiktningar

Renall utför periodiska besiktningar inom miljöområdet. Det innebär bl a. en genomgång av tillståndsbeslut, föregående besiktning och den senaste miljörapporten. Vi granskar även miljöorganisation, journalföring och egenkontrollprogram. Därtill görs en okulär kontroll av anläggningen. Besiktningen sammanställs slutligen i en rapport med ett omdöme om anläggningen ur miljöhänseende.