Kranbilar, transport-och maskintjänster

Vi har ett brett sortiment av fordon och kranar.

Prata med oss så skickar vi en lämplig bil för just din typ av transport.
Du når oss på tel 011-19 00 00 eller info@renall.se

Vi kan hjälpa dig med detta:

Lyft av olika slag
Kranbilstransporter
Släptransporter
Lyft med personkorg
Transport av t.ex. jord, sand och grus
Specialtransporter, bred last, farligt gods
Skräpflak & containrar 5-40 m3 för uthyrning
Förrådscontainrar 8-40 fot för uthyrning & försäljning
Lastmaskiner
Läktare för upp till 600 personer