HVO, Hydrotreated Vegetable Oil

Mer fakta om HVO
  • HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är ett nytt förnybart bränsle på marknaden som kan ersätta diesel i dieselmotorer till 100%.
  • HVO framställs av vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har vätgasbehandlats under högt tryck och temperatur. Detta ger en mycket ren helt fossilfri diesel.
  • Renall köper HVO som produceras av slakteriavfall och som levereras av bränsleleverantören Energifabriken.
  • HVO är i princip kemiskt identiskt med fossil diesel.
  • Omställning till HVO innebär inte någon påverkan på varken bränsleförbrukning eller serviceintervaller.
  • Den HVO som Renall köper minskar utsläppet av koldioxid med ca 90 procent sett till hela livscykeln.
  • HVO har goda köldegenskaper ner till -34 grader Celsius.