Miljökonsulent från Renall undersöker vattenledningar.
Miljökonsulent från Renall undersöker vattenledningar.

Miljöinventering

En miljöinventering innebär undersökning av föroreningar och miljö- och hälsostörande ämnen i fastigheter och byggnadsmaterial t ex. PCB, asbest, bly och kvicksilver.

En miljöinventering ska bl. a vara utförd inför rivning av en fastighet men kan även ha andra syften. Fastighetsägaren kan exempelvis behöva underlag för att informera bland andra hyresgäster hur miljösituationen i fastigheten är.

Renall har godkända certifierade miljöinventerare.