Tillsammans erbjuder Renall och Fredrik Frakt dig ett unikt brett tjänsteutbud!

Fredrik Frakt AB som ägs av Fredrik Jonsson och Renall AB, ägt av Ronny och Marie-Louise Fyhr slår samman sina företag genom en fusion till ett gemensamt bolag som kommer att heta Renall.
Bägge bolagen har mångårig historik och en stadig tillväxt inom sina respektive verksamhetsområden. Genom sammanslagningen skapar vi ett starkare företag där våra olika tjänster kompletterar varandra väl.
Vår ambition är att ha fortsatt tillväxt och att detta skall gynna våra kunder med ett bredare och mer konkurrenskraftigt tjänsteutbud.
Vi har en mycket stark konjunktur och spännande marknad i Östergötland. Detta tillsammans med det faktum att många kunder i större omfattning vill ha en leverantör till så många tjänster som möjligt, är en av anledningarna till att vi slår ihop företagen.
Vi har under en längre tid fört samtal med varandra. Det har visat sig att vi har samma syn på hur verksamheten ska bedrivas. Sammanslagningen känns som ett naturligt steg i båda företagens utveckling och tillväxtplaner.
I det nya bolaget blir Ronny Fyhr VD, Fredrik Jonsson VVD och affärsområdeschef Frakt & Entreprenad. Marie-Louise Fyhr marknadschef. Vi är alla tre mycket måna om våra medarbetare och ser sammanslagningen som en trygghet för dem. 
Vi kommer fortsätta att vara det nära, lokala företaget med korta beslutsvägar och hög servicegrad, men med ett större utbud och hoppas att du som kund kommer att uppleva det lika positivt som vi.
Fakturering/betalningar från respektive företag kommer under en övergångsperiod ske som tidigare.
Våra kontaktvägar kommer under en övergångsperiod att fungera som tidigare.

Fredrik Frakt 011-19 00 00, www.fredrikfrakt.se
Renall 011-10 13 90

Vid frågor kontakta oss gärna:

Fredrik Jonsson 0730-747472       fredrik@fredrikfrakt.se
Ronny Fyhr 0705-317892              ronny.fyhr@renall.se
Marie-Louise Fyhr 0705-550096   ml.fyhr@renall.se

Ett stort och varmt tack!

Vi är väldigt tacksamma att ingen människa kom till skada vid olyckan den 5 februari på Ingelstområdet, Norrköping. Vi vill tacka alla inblandade för en bra och proffsig arbetsinsats.
Polis och räddningstjänst som ledde arbetet lugnt och metodiskt. Tekniska Verken i Linköping och Svensk Biogas som snabbt var på plats för att hjälpa till. Torpheimer som öppnade grindar så det blev en ny genomfart före avspärrningarna så att företagen inne på vårt område kunde ta sig in och ut. RCW Transport som tillsammans med Fredrik Frakt lyfte containern och ICA Maxi som ordnade varm dryck till alla ute på olycksplatsen.
Ett stort tack till alla våra medarbetare och övriga inblandade som var och en inom sitt ansvarsområde gjorde allt för att hålla igång ordinarie verksamhet och samtidigt ta tag i det som behövde utföras kring olyckan.
En eloge till vår förare som larmade polis och räddningstjänst, såg till att snabbt får bort fordonet samt var behjälplig vid olyckplatsen.
Tack till er alla!