Träd i skogen.
Träd i skogen.

Tolkning av lagkrav

– Vad är krav och vad är rekommendation?

Ibland kan lagstiftningen inom miljöområdet kännas invecklad och svår. Likaså kan vissa krav och påpekanden från tillsynsmyndigheten ibland kännas oklara. Renall bistår er hela vägen och reder ut begreppen om vad som behöver göras.