Miljökonsult arbetar vid en brunn
Miljökonsult arbetar vid en brunn

Radonkontroll

Radonhalten i bostadslägenheter och på arbetsplatser ska enligt lag återkommande kontrolleras. Renall hjälper er med kontroll av radonhalten i era bostäder och arbetslokaler. Vi erbjuder en helhetslösning och utför hela mätningen från planering och utplacering av radondosor till att du håller en färdig lättläst rapport i din hand.