Flygbild av skog vintertid
Flygbild av skog vintertid

Miljöutredningar

Målet med en miljöutredning är inte enbart att kartlägga företagets miljöpåverkan. Det är också ett sätt att identifiera tänkbara ekonomiska vinster. Utöver det innebär en miljöutredning även en möjlighet att använda företagets miljöarbete som ett marknadsföringsverktyg.

Renall hjälper er med en genomgång av aktuella miljöfrågor på företaget. Det kan vara allt ifrån mindre inventeringar och provtagningar till utredningar som berör hela företagets miljöpåverkan.