En hand som håller i ett glas med dricksvatten.
En hand som håller i ett glas med dricksvatten.

Dricksvatten

Har du problem med ditt dricksvatten? Eller vill du kontrollera kvaliteten? Vi hjälper dig med bedömning provet och analysen. Kontakta oss för provtagning. Givetvis ingår en bedömning av analyserna som är kopplade till gällande riktvärden.

För att säkerställa högsta kvalitet anlitar Renall länets största ackrediterade laboratorium för samtliga analyser.