En Rendall-bil på väg.
En Rendall-bil på väg.

Material­hantering

– För ökad produktivitet, effektivitet och säkerhet

Stora mängder material köps och lagras på byggarbets­platsen långt innan det behövs. Med rätt material­hantering finns mycket att vinna. Förutom en stor besparings­potential innebär en bättre logistik också ökad säkerhet på byggarbets­platsen. 

Material­hanteringen på våra byggen är ofta en dyr och tidskrävande aktivitet. Inte sällan kommer materialet långt före det ska användas. Det blir ofta ett störande inslag i arbetet eftersom materialet behöver flyttas gång på gång då det står i vägen.

Genom att tidigt titta på logiskt på material­hanteringen kan du säkerställa en effektivare, mindre resurs­krävande och säkrare bygg­produktion.

Det här erbjuder vi

  1. Planering
    Tillsammans med entreprenörer och UE planerar vi materialhanteringen så att optimal mängd material finns tillgänglig för de närmaste arbetsdagarna.
  2. Lossning/Lastning
    När samtliga transporter är planerade kan lossning och lastning organiseras bättre. Det  minimerar störningar i byggprocessen då rätt maskiner och hjälpmedel alltid tillhandahålls för bästa möjliga säkerhet.
  3. Inbärning/Returhantering
    För att nytta resurserna, såsom personal, bygghissar och kranar bäst, kan vi stå till tjänst med en materialhanterare som bär in materialet och tar hand om returer och avfallshantering. 

 

Yrkesarbetarna slipper därmed leta och vänta på byggmaterial och kan ägna sig åt sina huvudsakliga uppgifter. Det frigör också tid för arbetsledarna så de kan fokusera på sin roll. Renall ser till att materialet kommer på rätt plats, i rätt mängd och på rätt tid. Om detta arbete utförs utanför ordinarie arbetstid blir effekterna ännu större.

Hör av dig till oss

Materialhantering – För ökad produktivitet, effektivitet och säkerhet. Vill du veta mer? Kontakta oss för att diskutera hur vi med materialhantering kan skapa besparingar men också ökad säkerhet.