Leverering av container på pråm.
Leverering av container på pråm.

Leveransplanering

– Rätt material, till rätt plats, vid rätt tidpunkt

Leveransplanen har en betydande roll för ett byggprojekt. Med hjälp av leveransplanen minskar risken för missförstånd eftersom den tydligt informerar om innehåll och bestämt leveransdatum. Vill du ha hjälp att skapa en leveransplan, som effektiviserar processen och minimerar missförstånd? Bra! Här står Renall till er tjänst. 

Utmaningarna är många i ett byggprojekt. Inte minst själva leveransen av allt material. Hur ska vi se till att leveransen som är beställd kommer med rätt innehåll, till rätt plats och i rätt tid? Lösningen heter leveransplanering. Med god planering kan vi se till integrera hela försörjningskedjan. Vi kan helt enkelt se till att platsbegränsning inte blir ett problem (eftersom leveransen kommer då den ska och inte 23 dagar innan).

Det här erbjuder vi

  1. Samordning
    Vi samordnar logistiken till och från projektet. Vi informerar berörd part om transporten och leveransen för bästa möjliga flöden.
  2. Utbildning
    Vår personal har rätt utbildning för sina arbetsuppgifter. De kan det här med säkra lyft och avfallshantering, liksom hantering miljöfarligt avfall. Vi ordnar även utbildning för de aktörer som kommer i kontakt med vårt ansvarsområde. Allt för en hållbar, trygg och säker arbetsplats både för oss – och för tredje man.
  3. Administration
    Vi tar ansvar för resursplanering, ruttoptimering och leveransplanering. Vi kan arbeta i det system ni använder eller i våra egna.

Hör av dig till oss!

Leveransplanering – Rätt material, till rätt plats, vid rätt tidpunkt. Vill du veta mer? Kontakta oss för att diskutera hur vi med leveransplanering kan minimera missförstånd. Och se till att materialet kommer fram i rätt tid, till rätt plats.