En stig i skogen.
En stig i skogen.

Checkpoint

– För ett säkrare och effektivare byggprojekt

Många aktörer, otaliga leveranser och mycket material på begränsad yta. Ja, så kan ett byggprojekt sammanfattas. För att få logistiken att fungera krävs noggrann planering. Inte minst av alla transporter som ska leverera rätt material. I rätt tid. Till rätt plats. En checkpoint hjälper dig att hålla koll. 

En checkpoint kan beskrivas som en slags sluss, som ligger i anslutning till byggarbetsplatsen.
I slussen arbetar en logistiksamordnaren som styr trafikflödet så att de transporter som kommer levererar materialet till rätt plats på byggområdet. Logistiksamordnaren har nära kontakt med leverantörer, chaufförer och sina kollegor på bygget.

Det här erbjuder vi

  1. Planering
    Planerng är A och O. Tillsammans med projektansvariga detaljplanerar vi varje vecka efter rådande omständigheter. En leveransaviseringsplan görs tillsammans med UE och leverantörerna, så rätt material kommer fram i rätt tid – och på rätt plats.
  2. Bemanning
    Vår logistiksamordnare bemannar checkpointen och styr upp leveranserna till lossningsplatsen eller lossningsplatserna. Tjänsten kan också innebära rondering för att säkerställa ordning och säkerhet.
  3. Placering
    Lämplig placering av materialet sätts upp tillsammans med projektets logistiksamordnare för att bästa funktionalitet och säkerhet ska kunna upprätthållas.

Hör av dig till oss!

Checkpoint – För ett säkrare och effektivare byggprojekt. Vill du veta mer? Kontakta oss för hjälp att sätta upp en checkpoint som effektiviserar och säkerställer ditt byggprojekt.