Lagring
På våra terminaler kan vi samlasta gods till en eller flera leveransadresser för att optimera fyllnadsgraden och minimera trafiken. Vi kan också mellanlagra större partier för avrop JIT Just In Time för att minimera lagring lokalt på bygget eller montageplatsen vilket kan bidra till ökad säkerhet och minskar tiden för letande av material och omflyttningar.

Lossning/Lastning
Vi lossar och lastar materialet enligt överenskomna aviseringsregler för optimalt resursutnyttjande.

Transporter
Vår fordonsflotta erbjuder många alternativ för att använda bästa transporten varje gång. Genom lokal kännedom anpassar vi transporttiden efter den rådande trafiksituationen. Kanske det behövs en kranbil för lossning ibland?