Planering
Om Renall samordnar att materialhanteringen med avfallshanteringen så blir resursutnyttjandet optimalt. En viktig uppgift är att säkerställa att rätt fraktioner hanteras på optimalt sätt i avsedda kärl och containrar för att på bästa hållbara och ekonomiska sätt hålla resurs och platsåtgången på en optimal nivå.

Bemanning
Rätt fordon och rätt bemanning säkerställer en effektiv hantering, tex kan annan tid på dygnet hjälpa till att minska risker och öka säkerheten på byggarbetsplatsen.

Transporter
Vi utför samtliga transporter med optimal ruttplanering och där så är lämpligt kan transporter också samordnas med övriga returflöden vilket minimerar antalet anlöp.