Planering
Tillsammans med Entreprenörer och UE planeras materialhanteringen så att optimal mängd material finns tillgänglig för de närmaste arbetsdagarna.

Lossning/Lastning
I och med att samtliga transporter är planerade kan lossning och lastning planeras för att minimera störningen i byggprocessen så att rätt maskiner och hjälpmedel kan alltid tillhandahållas för bästa möjliga säkerhet.

Inbärning/Returhantering
För bästa resursutnyttjande, personer, bygghissar och kranar kan materialhanterare som bär in material och ta hand om returer och avfallshanteringen. Effekten blir att yrkesarbetarna kan ägna sig åt sina huvudsakliga uppgifter och slipper därmed leta och vänta på byggmaterial. Arbetsledarna kan bättre fokusera sin roll och materialet kommer på rätt plats, i rätt mängd och på rätt tid. Om detta arbete utförs utanför ordinarie arbetstid blir effekterna ännu större.