Avgränsningssamråd, tillståndsansökan Jernbro Industrial Services AB