TV-inspektion

Vi filmar och dokumenterar statusen i Era rör och ledningar. Vid ofta förekommande avloppsstop är det bra att göra en felsökning och se vad stoppen kan bero på. Det kan spara stora pengar då man kan se var och vad som orsakar problemen. Renall utför även inspektion och lutningsmätning i rör och ledningar vid nybyggnation inför slutbesiktning.

Med hjälp av våra olika TV-kameror kan vi göra felsökningar och besiktningar i rör och ledningar med en diameter från 100 mm till 1 000 mm. TV-inspektioner utförs åt såväl kommuner som företags- och privatpersonskunder.

Vi utför även visuell besiktning av avloppsledningar, avloppsstammar, cisterner, tankar, etc.