Miljöutbildningar

Kontakta oss för en givande utbildning

Renall utför utbildningar i ett väldigt brett spektrum. Förutom utbildningar som rör avfall och återvinning finns en mängd med alternativ vad gäller miljö. Renall lägger alltid upp utbildningens innehåll utifrån vilka som ska vara med på utbildningen. 

Utbildningar kan hållas i samband med någon annan aktivitet eller separat.