Avloppsspolning

Renall åtgärdar avloppsstopp på bästa sätt, dygnet runt - året runt! 

Renall har utrustning och specialfordon för att klara avloppsstoppen oavsett om det är köksavlopp, toalettavlopp eller andra igensatta avlopp, rör eller ledningar. För fastigheter med ofta igensatta avlopp kan vi utföra stamspolning där vi går igenom ledningsnätet i fastigheten. För att undvika pålagringar i avloppssystemen utför vi även underhållsspolning vilket skonar rören i längden. Kontakta oss för råd om vilken typ av spolning Ni kan behöva.