Avfall för företag

Avfall, farligt avfall och återvinningsmaterial uppkommer på alla företag. Oavsett storlek på företag eller typ av verksamhet kan Renall ta hand om era restprodukter. Vi kör våra fordon på förnyelsebart bränsle vilket innebär fossilfria avfallstransporter från våra kunders verksamheter.  

Vi tillhandahåller containrar och kärl avsedda för avfall, återvinningsmaterial samt farligt avfall. Tillsammans med Er går vi igenom hela verksamheten och anpassar med rätt uppsamlingsbehållare inomhus eller kärl/containers för uppsamling utomhus. Vi hämtar Ert avfall och transporterar det vidare till godkända behandlingsanläggningar.

Önskar ni utbildning av era medarbetare i miljö-, kemikalie- och avfallsfrågor står vi gärna till tjänst med det.