Välkommen, vi bjuder på frukost!

Norrköping

  • 14/9 Renalls unika byggkoncept
  • 19/10 Oljeavskiljare och farligt avfall
  • 20/10 ISO 14001 Nyheter och hur de hanteras
  • 16/11 Spol-och sugbilstjänster

Var: Scandic Nord, Järngatan17, Norrköping
När: kl.08.00 till 08.30
Frukosten serveras från kl. 07.30

Linköping

  • 21/9 Avfall och återvinning
  • 26/10 Renalls unika byggkoncept
  • 23/11 Miljökonsulttjänster som gör skillnad

Var: Kammarforum, Gjuterigatan1, Linköping
När: 08.00 till 08.30
Frukosten serveras fråm kl. 07.30

Välkommen med din anmälan till info@renall.se