Växel : 011-19 00 00 eller 013-12 46 00, jourtel: 011-14 96 69

Vi har kopplat samman våra två växelnummer och infört knappvalsystem. Nedan hittar du även direktnummer och e-postadresser till våra medarbetare.

Caroline Rehnström
Driftchef
Tel kontor: 011-10 13 90
Tel mobil: 0700-20 23 21
caroline.rehnstrom@renall.se


Camilla Hedman
Transportledare spol- och jourverksamhet
Tel: 011-400 09 25
Mobil: 0722-30 29 48
camilla.hedman@renall.se

Fredrik Sollert
Driftledare spol- och jourverksamhet 
Tel kontor: 011-10 13 90
tel mobil: 0703-31 30 39
fredrik.sollert@renall.se


Caroline Suoraniemi

Driftledare containertjänster
Tel: 011-400 09 76
Mobil: 0705-33 96 57
caroline.suoraniemi@renall.se

Andreas Nilsson
Driftledare kran-och maskintjänster
Tel: 011-19 00 00
Mobil: 0703-90 74 80
andreas.nilsson@renall.se

Marie Stendahl
Driftledare kommunala uppdrag
Tel: 011-19 00 00
Mobil: 
marie.stendahl@renall.se

Helena Netzell
Driftledare containertjänster
Tel: 011-19 00 00
Mobil: 070-331 99 08
helena.netzell@renall.se

Veronica Gerhardsson
Administration
Tel: 011-400 09 68
Mobil: 0761-62 80 07
vg.renall.se

Fredrik Karlsson
Driftledare kran- och maskintjänster
Tel kontor: 011-400 09 27
Tel mobil: 0703-31 93 85
fredrik.karlsson@renall.se

Linda Quist
Driftledare kommunala uppdrag
Tel: 011-400 09 26
Mobil: 0729-83 50 83
linda.quist@renall.se

Anett Engelhoffer
Driftledare Linköping
Tel: 013-12 46 00
Mobil: 0708-48 48 72
anett.engelhoffer@renall.se

Vi växer ständigt, kanske är det du som kommer att synas här i vårt team?

Inger Andersson
Ekonomichef 
Tel: 011-400 09 74
Mobil: 0727-44 34 10
inger.andersson@renall.se

Anne-Marie Holmberg
Försäljningschef/avfallsrådgivare
Tel: 011-400 09 67
Mobil: 0725-08 91 00
am.holmberg@renall.se


Eric Harrysson

Säljare/Avfallsrådgivare
Tel: 011-400 09 70
Mobil: 0702-23 54 30
eric.harrysson@renall.se

Veronica Thoresson
Ekonomi
Tel: 011-400 09 60
Mobil: 0733-60 07 36
veronica.thoresson@renall.se

Eva Lindvall
Säljare/avfallsrådgivare
Tel: 011-400 09 65
Mobil: 0708-24 29 78
eva.lindvall@renall.se


Robert Sandsveden

Miljö- och konsultchef
Tel: 011-400 09 66
Mobil: 0722-28 81 78
robert.sandsveden@renall.se


Amanda Kellerman
Miljökonsult
Tel 011-400 09 73
Mobil: 0702-76 17 35
amanda.kellerman@renall.se


Daniel Andersson

Miljökonsult, säkerhetsrådgivare
Tel: 011-400 09 71
Mobil: 0703-31 01 97
daniel.andersson@renall.se


Anna Johansson

Administration
Tel: 011-400 09 64
Mobil: 0706-24 29 07
anna.johansson@renall.se

Ronny Fyhr
VD och ägare
Mobil: 0705-31 78 92
ronny.fyhr@renall.se

Marie-Louise Fyhr
Marknadschef och ägare
Mobil: 0705-55 00 96
ml.fyhr@renall.se


Fredrik Jonsson
VVD och ägare
Mobil: 0730-74 74 72
fredrik.jonsson@renall.se